Mô tả danh mục

Tủ đông tiếp xúc, Hầm đông gió, Hệ thống lạnh CO2, Máy đá vảy, Băng chuyền IQF chuyên hàng hải sản – Thực phẩm