CỬA XUẤT NHẬP HÀNG KHO LẠNH

CỬA XUẤT NHẬP HÀNG KHO LẠNH

Kho lạnh công nghiệp, kho lạnh thủy hải sản, kho lạnh thực phẩm, kho lạnh bảo quản, kho lạnh cấp đông, kho lạnh dược phẩm đáp ứng mọi nhu cầu bảo quản của quý cty.

CỬA NHẬP HÀNG KHO LẠNH

CỬA NHẬP HÀNG KHO LẠNH

Cửa kho lạnh dùng cho kho thương mại , kho lạnh công nghiệp và các hệ thống kho bảo quản thủy hải sản, hàng nông sản, thực phẩm , dược phẩm.

Top