MÁY NÉN LẠNH

MÁY NÉN LẠNH

Model XR30C, dạng 32 x 74 mm, là một bộ điều khiển nhiệt độ với chu trình tắt để xả đá, được thiết kế cho những ứng dụng trong lĩnh vực làm lạnh ở nhiệt độ bình thường.

TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Thiết bị XR20CX, kích thước 32 x 74 mm, là một bộ vi điều khiển, được dùng cho các cụm máy làm lạnh ở nhiệt độ trung bình hoặc âm sâu.

TỦ ĐIỆN

TỦ ĐIỆN

Thiết bị này không được sử dụng cho những mục đích khác, ngoại trừ những mục đích được mô tả dưới đây.

Top